Home Verzekering Zorgverzekering Basis... Eigen risico

Eigen risico

Het eigen risico is een bedrag dat u zelf betaalt als u zorgkosten maakt. U kunt dit bedrag verhogen met een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan korting op uw premie. Bekijk de status van uw eigen risico in Mijn Agis.

 

In 2014 heeft u € 360,- verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder met een basisverzekering heeft in 2014 een verplicht eigen risico van € 360,-. Dit betekent dat u de eerste € 360,- aan zorgkosten per jaar zelf betaalt.

U kunt het eigen risico verhogen tot € 860,-

U kunt jaarlijks in Mijn Agis uw eigen risico aanpassen. En met maximaal € 500,- ophogen tot € 860,-. Dit extra eigen risico is het vrijwillig eigen risico. Met een hoger eigen risico betaalt u minder premie. Maar heeft u toch zorg nodig, dan is het deel wat u zelf betaalt hoger. Wilt u het eigen risico wijzigen, dan gaat deze wijziging in per 1 januari 2015. Bekijk hoeveel geld u maandelijks kunt besparen:

Hoeveel geld kunt u maandelijks besparen?

Niet alle zorg valt onder het eigen risico

U betaalt eigen risico voor bijna alle zorgkosten uit de basisverzekering. Voor onderstaande zorg betaalt u geen eigen risico:

 • bezoek aan de huisarts
 • verloskundige hulp
 • kraamzorg
 • nacontrole van nier- en leverdonoren
 • ketenzorg COPD en Diabetes Melitus
 • zorg uit de aanvullende verzekering 
 • zorg- en tandkosten voor kinderen tot 18 jaar

Betalen van het eigen risico

De zorgverlener stuurt de rekening naar ons:

 • Wij betalen de rekening aan uw zorgverlener.
 • U ontvangt van ons een rekening voor het eigen risico.


De zorgverlener stuurt de rekening naar u:

 • U betaalt de rekening eerst zelf.
 • Wij houden het eigen risico in op het bedrag wat wij vergoeden.
 • Wij maken de rest van het bedrag aan u over.

Zorgkosten vanaf € 50,- mag u gespreid betalen

Als het bedrag dat u zelf voor zorg moet betalen hoger is dan € 50,- dan mag u dat gespreid betalen. U betaalt geen extra rente. Wilt u gespreid betalen? Vraag na ontvangst van de rekening online een betalingsregeling aan.