Home Contact Declaratie indienen

Declaratie indienen

Ontvangt u een rekening van uw zorgverlener? Declareer die eenvoudig via de app of Mijn Agis.

Uw rekening eenvoudig online indienen

Controleer of de nota klopt en vul rechtsboven uw klantnummer en de geboortedatum in van de behandelde persoon. Zet géén andere zaken (zoals een bankrekeningnummer) op uw nota. Dan kunnen wij de nota niet meer automatisch verwerken. Het duurt dan langer voordat u antwoord van ons krijgt. Betaal zelf op tijd de rekening aan uw zorgverlener. Declareer online via de app of via Mijn Agis.

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om uw vergoeding voor 1 keer op een ander bankrekeningnummer te krijgen. Wel kunt u uw bankrekeningnummer wijzigen via Mijn Agisweb of de afdeling Klantenservice.

Zilveren Kruis declaratie-app

Vanaf nu declareert u nota's voor Agis via de Zilveren Kruis-app. Snel, simpel en veilig declareren. Declareer nota's wanneer het u uitkomt.

Lees meer over de Zilveren Kruis declaratie-app 

Declareren via Mijn Agis

Scan de rekening in op uw computer. Stuur de declaratie via Mijn Agis naar ons toe.

Declareer online

Declareren per post kan ook nog steeds

Stuur de originele rekening naar:

Agis Zorgverzekeringen
Postbus 4200
3800 EE Amersfoort

Schrijf rechtsboven op uw rekening het klantnummer en de geboortedatum van de behandelde persoon. Zet géén andere zaken (zoals een bankrekeningnummer) op uw nota. Dan kunnen wij de nota niet meer automatisch verwerken. Het duurt dan langer voordat u antwoord van ons krijgt.

Maak een kopie voor uw eigen administratie.

Stuurt u meer nota’s op?

Doe ze los in de envelop, zonder nietje, plakband of paperclip.

English

Do you want to reimburse medical expenses made in The Netherlands? Send us this reimbursement form, the original invoices and a copy of your International Health Insurance Card.

 

Tot wanneer kunt u declareren?

Stuur uw rekeningen zo snel mogelijk in. U kunt tot 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg uw originele rekening bij ons indienen. Wij gaan uit van de behandeldatum en niet de datum waarop de rekening is uitgeschreven. 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg vergoeden wij de nota niet meer.

Bij deze zorgkosten vult u altijd een declaratieformulier in

 

Stuur het formulier, eventuele afsprakenkaarten, treinkaartjes en/of betaalbewijzen naar:

Agis Zorgverzekeringen
Postbus 4200
3800 EE Amersfoort

Meld uw ongeval waarbij derden betrokken waren

Met uw ongevalmelding kunnen wij onderzoeken of het mogelijk is de schade op de tegenpartij te verhalen. Indien er sprake is van schuld door derden, ontvangt u van ons nog een vragenformulier. De uitkomst van het onderzoek maakt geen verschil voor de afhandeling van uw nota’s.

Meld uw ongeval