Home Contact Declaratie indienen

Declaratie indienen

Ontvangt u een rekening van uw zorgverlener? Doorloop dan de volgende 3 stappen:

stap 1 - Controleer uw rekening

  • kloppen uw persoonsgegevens?
  • kloppen de vermelde behandeling en behandeldatum?

stap 2 - Betaal de rekening binnen de betalingstermijn

Betaal uw rekening op tijd. Declareer uw rekening daarna bij Agis. 

stap 3 - Declareer uw rekening bij Agis

Uw verzekeringspakket bepaalt wat u terugkrijgt. Kies zelf hoe u declareert:

Met uw smartphone

 

Via de website

 

Per post

 

Download de app voor:

Android app on Google Play

nixel 

 

Scan de rekening in op uw computer. Stuur de declaratie via Mijn Agis naar ons toe.

Declareer online

nixel

Stuur de originele rekening
naar:

Agis Zorgverzekeringen
Postbus 4200
3800 EE Amersfoort

Schrijf rechtsboven op uw rekening het klantnummer en de geboortedatum van de behandelde persoon.

Maak een kopie voor uw eigen administratie.

nixel

Tot wanneer kunt u declareren?

Stuur uw rekeningen zo snel mogelijk in. U kunt tot 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg uw originele rekening bij ons indienen. Wij gaan uit van de behandeldatum en niet de datum waarop de rekening is uitgeschreven. 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg vergoeden wij de nota niet meer.

Bij deze zorgkosten vult u altijd een declaratieformulier in

 

Meld uw ongeval waarbij derden betrokken waren

Met uw ongevalmelding kunnen wij onderzoeken of het mogelijk is de schade op de tegenpartij te verhalen. Indien er sprake is van schuld door derden, ontvangt u van ons nog een vragenformulier. De uitkomst van het onderzoek maakt geen verschil voor de afhandeling van uw nota’s.

Meld uw ongeval