Home Naar Nederland Vakantie in Nederland EU, EER-landen en Zwitserland

EU, EER-landen en Zwitserland

Verblijft u tijdelijk in Nederland, zorgt u dan dat u in het bezit bent van de European Health Insurance Card (EHIC). Deze kaart geeft namelijk recht op de vergoeding van kosten voor medische zorg die noodzakelijk wordt tijdens uw verblijf.

Op welke vormen van medische zorg hebt u recht op grond van de EHIC?

U hebt recht op zorg die door het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gedekt. Bekijk de meest voorkomende vormen van zorg.

Wat als u speciaal naar Nederland komt voor het inroepen van medische zorg?

Hiervoor is de EHIC niet voldoende. U hebt in dit geval het formulier E 112 of S2 nodig. Met dit formulier verleent uw zorgverzekeraar toestemming voor geplande medische zorg. Wij adviseren u hierover ruim vóór uw vertrek naar Nederland contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Belangrijk om te weten is dat ook bij het formulier E 112 of S2 geldt dat de zorg moet zijn gedekt door het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de AWBZ.

Medische zorg in verband met een (arbeids) ongeval of beroepsziekte

In sommige landen bestaat een afzonderlijke verzekering voor arbeidsongevallen -en beroepsziekten. Door middel van afgifte van een formulier E 123 of DA1 bestaat de mogelijkheid om de aanspraken van een dergelijke verzekering ook in Nederland te behouden. Op grond van het formulier E123 of DA1 worden in Nederland de kosten voor medische zorg vergoed die betrekking hebben op het ongeval.  Deze zorg moet wel gedekt zijn door het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de AWBZ.

Hoe verloopt de betaling voor hulp in Nederland?

Het voordeel van de EHIC is dat u de kosten voor de medische zorg niet eerst zelf hoeft te betalen. De zorgverlener kan rechtstreeks bij ons declareren. Hiervoor is het wel belangrijk dat u een kopie van uw kaart bij de zorgverlener achterlaat. De zorgverlener heeft deze kopie nodig om bij ons te kunnen declareren. In sommige gevallen kan het zijn dat de zorgverlener de EHIC niet accepteert. In dat geval kunt u de originele nota’s met een kopie van uw kaart naar ons toesturen. Maak voor het declareren van kosten gebruik van ons declaratieformulier. Stuur het volledig ingevulde formulier naar:

Agis Zorgverzekeringen
Groep Buitenlands Recht
Postbus 1725
3800BS Amersfoort

Brochure

Verzekerd in het buitenland, medische zorg tijdens verblijf in Nederland
Medical care during a temporary stay in the Netherlands
Algemeen Nederlands